Produktinformation

 
Produkterne  
Træ er et organisk materiale og er derfor udsat for påvirkninger fra omgivelserne. Det kan være varme der kan medføre udtørring. Det kan være lys-påvirkning der kan ændre farven på træet. Og det kan være fugtpåvirkning der kan ændre træets form og resultere i skader såfremt påvirkningen er langvarig.
Udtørring eller fugtpåvirkning kan forekomme på den ene side af træet. Dette kan eksempelvis resultere i at et skærebræt krummer. Siden med fugtpåvirkning udvider sig og bliver større end den tørre side. Dette kan eksempelvis ske hvis et skærebræt ligger på den samme side på et køkkenbord i længere tid. 
Det er derfor nødvendigt at vende brættet jævnligt eller lade det stå op ad en væg eller lignende, 
så udtørring sker på begge sider samtidig.                                                                                         
Et skærebræt i træ tåler ikke opvaskemaskine eller længere tid i vand.
Træ er antiseptisk og er derfor mere hygiejnisk end plastskærebrætter.
 
Materialer
Træet fra Tyge Axel Holm´s designprodukter kommer direkte fra de Bornholmske skove og bliver specialskåret på eget savværk i de dimensioner, der passer til det enkelte design. Der anvendes ask, kirsebær, avnbøg, bøg, røn, ahorn, rød eg, eg, elm, douglas gran og i mindre grad andre træsorter. Der kan i meget lille omfang forekomme træ fra andre lande primært til brug i unika produkterne. Træet bliver først lufttørret, siden skåret skåret op i emner og færdigtørret på værkstedet. I produktionen anvendes træsorter, der normalt ikke bruges i industrien, da udbudet er meget lille. Derfor vil mange produkter være sjældne i handelen. Træaffald anvendes til opvarmning og spånerne til jorddække i vores økologisk grøntsagsproduktion på Bornholm.
 
Der anvendes miljøvenlig PVA U3 lim som er EU godkendt til fødevarekontaktmaterialer. 
Datablade kan findes på nettet. Metaldelene er rustfrit stål, aluminium og vejrbestandige galvaniserede  skruer. I nogle produkter anvendes genbrugsgummi og syntetisk garn til fiskenet.
 
Alle træer har deres individuelle særpræg og udseende.
Vores trævarer variere derfor i udseende. 
 
Varenes mål er ca. mål, og kan varierer en smule.
 
 
Overfladebehandling inde
De fleste produkter er ubehandlede. Skærebrætter og smørebrætter afvaskes med almindelig opvaskemiddel og opnår efter et styke tid et hvidskuret udseende. Stilles til tørring, så begge sider tørre ens.
Har du købt et produkt, kan du selv vælge hvilken behandling du ønsker.
Skærebrædder kan behandles med en tynd madolie, eller en fødevaregodkendt mineralsk olie. Vindruekærne- , valnød-,  eller kokosolie. Kokosolien kan anvendes som et godt farveneutralt alternativ til andre olier. Mulighederne er mange. Ved for meget organisk olie kan overfladen harskne i modsætning til mineralsk olie. 
 
Møbler og unikaprodukterne er ofte behandlet med celluloselak for lang holdbarhed og finish, men kan også være behandlet med olie.
 
 
Overfladebehandling ude
Produkter der er beregnet til udendørs brug, kan i nogle tilfælde anvendes ubehandlede. 
Især egetræ er velegnet, men andre træsorter kan holde i mange år blot de opbevares inde i meget fugtige perioder.
Fuglefoderhuse og redekasser kan males eller oliebehandles, men produkterne kan holde i mange år uden. Ubehandlet får de et naturligt udseende og falder ind med omgivelserne. Ubehandlede produkter kan komposteres eller brændes uden problemer, når de er udtjent.
 
 
Bortskaffelse
De fleste produkter kan genanvendes, brændes eller komposteres. Er der foretaget en overflade-behandling, kan det være nødvendigt at aflevere produktet på genbrugsstation, sammen med eventuelle metaldele.
 
Produktinformationen vil løbende blive ændret når der kommer nye informationer og materialer.