Bæredygtige produkter

Bæredygtige produkter forudsætter en bæredygtig produktion !

 

Afgørende pejlemærker for bæredygtige produkter,   er lavt energiforbrug, produktion i nærområdet, kort transport, anvendelse af restprodukter, produkternes levetid, genanvendelse ved bortskaffelse, samt at råvarerne som udgangspunkt er miljømæssigt forsvarligt produceret.

En rationel produktion er samtidig en forudsætning for at fremstiller bæredygtige og konkurencedygtige produkter, hvilket kun lykkes gennem en målrettet designudvikling.

 

Træet til Tyge Axel Holm`s designprodukter kommer direkte fra bornholmske skove og bliver specialskåret på eget savværk i de dimensioner, der passer til det enkelte design. Træet bliver først lufttørret, siden skåret op i emner og færdigtørret på værkstedet. 

I modsætning til mange industrifremstillede træprodukter hvor træet er ovntørret med de co2 omkostninger  der er forbundet med det, lufttørres træet til vores produktion. Det betyder at vi ikke påvirker miljø og klima, som andre træ virksomheder.

Lufttørring af træ, betyder samtidig at træet får et mere varieret og naturligt udseende, hvilket vi i vores design, sætter meget stor pris på.

I produktionen anvendes en række træsorter, der normalt ikke bruges i industrien, da udbudet er meget lille. Derfor vil mange produkter være sjælne i handlen. Træaffald anvendes til co2 neutral opvarmning og spånerne bruges til jorddække til vores økologisk grøntsagsproduktion.  Ganske få emner og dimensioner indgår i designet og bliver gennem den kreative proces til mange forskellige produkter. De ganske få metaldele, der anvendes i produkterne er fortrinsvis af rustfrit stål og alle dele kan indgå som nye  materialer ved genanvendelse. Der anvendes kun lim og overfladebehandling, der er ufarlig for mennesker og miljø. De fleste af vores produkter er uden overfladebehandling og kan bortskaffes eller genanvendes uden miljømæssige konsekvenser.